About the Journal

Gayrimenkul Araştırmaları Dergisi, gayrimenkul alanındaki bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu alandaki uygulamaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dergi, bu hedefe, hakemli araştırma makaleleri, bilimsel derlemeler ve uygulama odaklı yazılar aracılığıyla ulaşmayı amaçlamaktadır. Gayrimenkul araştırmaları çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Ekonomi, sosyoloji, hukuk, şehir planlama ve finans gibi farklı disiplinlerden gelen bakış açılarını kapsar. Bu nedenle Gayrimenkul Araştırmaları Dergisi, gayrimenkul biliminin farklı alt dallarından ve disiplinlerarası çalışmalardan gelen makalelere yer vermektedir. Görece daha genç bir bilim dalı olan gayrimenkul bilimleri alanında dünyada yürütülen çalışmaların sayısı her geçen gün artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu dergide yayınlanan bilimsel makaleler ile araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar açısından katkılar sunulması amaçlanmaktadır.

Dergi kapsamında değerlendirilecek başlıca konular:

 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Gayrimenkul Geliştirme
 • Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 • Gayrimenkul Değer Haritaları
 • Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
 • Gayrimenkul Yatırımları
 • Gayrimenkulde Dijitalleşme
 • Kentsel Alan Düzenleme
 • Arazi Toplulaştırma
 • İmar Uygulamaları
 • Kamulaştırma
 • Gayrimenkul Muhasebesi
 • Kentsel Dönüşüm
 • Mekânsal Planlama
 • Akıllı şehirler
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Kentsel Tasarım
 • Gayrimenkul Ekonomisi
 • Emlak Piyasası Dinamikleri
 • Emlak Pazarlama Stratejileri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 • Gayrimenkul Portföy Yönetimi
 • Gayrimenkul Stratejisi ve Yönetimi
 • Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkul Riski
 • Konut Politikası
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gayrimenkul Piyasaları
 • Gayrimenkulde CBS Kullanımı
 • Gayrimenkulde Tüketici Davranışı Eğilimleri
 • PropTech
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre
 • Uluslararası gayrimenkul Çalışmaları