Giriş Kayıt

Giriş

× SİTE KURALLARI Madde -7
Forumda yayınlanan görüşlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.

file Soru 150/c Şerhi Bulunan Taşınmaza İhale Tarihinden Sonra İşlenen Şerhlerin Durumu

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
2 yıl 7 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
25.02.2011 tarih ve 340 yevmiye numaralı cebri satış işlemi; Yasin ........adına kayıtlı .......Köyü 129 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki .......4.İcra Müdürlüğü'nün 06.11.2008 tarih ve 1132 yevmiye numaralı 150/C şerhi ve aynı müdürlük tarafından 21.06.2010 tarihinde 47.804,41 TL borç için istenen satışa esas son tapu takyidatları listesinin verilmesinden sonra taşınmazın, ihale mercii .......İcra Müdürlüğü'nün 25.02.2011 tarihli yazısına istinaden 28.01.2011 tarihinde yapılan, 11.02.2011 tarihinde de 39.100.-TL. bedelle kesinleşen ihale kapsamında "tapu kaydı üzerindeki tüm haciz, ipotek, rehin şerhlerinin kaldırılarak" Ramazan ......adına tescili işleminde,

a) SGK İl Müdürlüğü'nün 11.02.2011 tarih ve 1047715 sayılı yazısına istinaden taşınmaz kütüğüne işlenen 11.02.2011 tarih ve 225 yevmiye numaralı kamu haczi hakkında 150/C şerhini koyan ilgili icra müdürlüğüne herhangi bir bilgi verilmediği,

b) ihale tarihinden sonra işlenmiş olmasına bakılmaksızın söz konusu kamu haczinin cebri satış yazısına istinaden terkin edildiği,

c) cebri satış yazısına istinaden 25.02.2011 tarih ve 340 yevmiye numaralı tescil istem belgesinde ipotek ve hacizlerin terkini ile taşınmazın ihale alıcısı adına tescili istenmiş olmasına karşın, aynı yevmiye numarası ile tamamının karşılanması gerekirken, 338 yevmiye numarası ile ipoteğin, 339 yevmiye numarası ile de hacizlerin terkin edildiği görülmüştür.

İpotek alacağının ihale bedelinden yüksek olması nedeniyle 6183 sayılı .A.T.U.H.Kanunun 21. maddesi gereğince artan satış bedeline şerh tarihine bakılmaksızın garamaten ortak olacak olan kamu haczinden dolayı herhangi bir alacak hakkı doğmamış olmakla birlikte, ihale tarihinde sonra konulan hacizler konusunda açık bir bilgi içermiyorsa icrai satışı yapan icra müdürlüğünden ayrıca talimat istenmesi ile tescil ve terkin işlemlerinin bir yevmiye numarası altında yapılması hususlarında bilgi edinilmesi gerekmektedir.

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmekle birlikte yapılan açıklama : Genel Müdürlüğümüz Merkez İnceleme Kurulunun 07.04.2011 tarih 220 sayılı kararı "...taşınmaz kaydında 150/c şerhi bulunması nedeniyle İcra Müdürlüğünün İ. İ. K'nün 128. maddesi gereğince hazırladığı mükellefiyetler listesinde gösterilmemekle birlikte ihalenin kesinleşmesinden önce ve sonra şerh verilen tüm takyidatlardan bilgisi bulunduğunun açık olduğu; İcra Müdürlüklerinin ilgililerin talebine göre İ.İ.K'nun 132/1.maddesi gereğince alacaklı taşınmazın o hak ile birlikte veya o haktan ari olarak artırmağa çıkarılmasını isteyebileceği gözönüne alındığında satışı gerçekleştiren İcra Müdürlüklerinin üzerinde 150/c şerhi bulunması nedeni ile bilgisi bulunan takyidatları terkin ettirebilmesinin haktan ari olarak satışı gerçekleştirebilmesi için zorunlu olduğu; İcra müdürlüğünün İ.İ.K'nun 128.maddesi gereğince hazırladığı mükellefiyetler listesinde ve cebri satış şartnamesinde gösterilmeyen hak ve mükellefiyetlerin iyi niyetli alıcıyı bağlamayacağı yönünde doktrinde yaygın bir görüş bulunduğu;

İ.İ.K'nun 144/4.maddesinin, "Bir taşınmazı paraya çeviren icra dairesi o taşınmaz üzerindeki irtifak haklarına, taşınmaz mükellefiyetlerine ve taşınmaz rehin haklarına dair kayıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır." yönündeki amir hükmü gereğince Tapu Sicil Tüzüğü'nün 78/1. maddesinde kaydın terkini için istemde bulunabilecek mercilerden sayılan yetkili makam olduğu,

.... taşınmazların kayıtları üzerine ihale tarihinden önce ve ihale tarihinden sonra işlenmiş bulunan ve icra müdürlüğünün cebri satış müzekkeresinde tarih ve yevmiye numaraları da tek tek belirtilmek suretiyle terkim talep edilen haciz, kamu haczi ve ipoteklerin terkin edilerek, ihale alıcısı adına tescilinin yapılmasının mümkün olduğu" yönünde olup, söz konusu işleme ilişkin olarak, icrai satışı yapan icra müdürlüğünden ayrıca talimat istenerek gelecek cevabı yazıya istinaden işlem yapılması gerekmektedir.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.239 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 262

Bu Hafta 4354

Bu Ay 11499

Tümü 378282

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar