Giriş Kayıt

Giriş

× SİTE KURALLARI Madde -7
Forumda yayınlanan görüşlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.

file Soru Geçit Hakkında Süre

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
2 yıl 8 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
Geçit Hakkında Süre, Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
........Köyü 603 parselde kain 6.600m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz Salih oğlu Ahmet Ali ...... 604 parselde kain xxx.xx m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz Salih oğlu İbrahim .......... adına tescilli iken anılan yevmiye numaralı işlemle 603 parsel lehine, 604 parsel aleyhine 206,41 m2 bedelsiz irtifak (geçit) hakkı tesis edilmiştir.

Söz konusu işlemde 604 parsele ilişkin olarak alınan emlak beyan değerinde taşınmazın miktarının 88,19 miktarlı olarak gösterilerek 84 TL beyan değerli olduğunun yazılmış olduğu ve bu bedel üzerinden her iki taşınmaz malikinden toplam 21,60 TL harç tahakkuk ve tahsilatının sağlandığı,

Gerek il encümen kurulu ve gerekse değişiklik beyannamesinde herhangi bir süre belirtilmemiş olmasına rağmen işleme ilişkin olarak düzenlenen resmi senette geçit hakkının 30 yıl süre ile tesis edildiğinin ifade edildiği,

Geçit hakkı ile ilgili olarak 604 parsel üzerinde ipotek alacaklısı olan Ziraat Bankası A.Ş.'ye bilgi verilmediği, görülmüştür.

Harçlar kanununa göre irtifak hakkı lehine tesis edilen gayrimenkul malikinden harç tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektiği bilinerek, öncelikle 604 parsel sayılı taşınmazın emlak beyan değerinin doğru bir şekilde temin edilmesi suretiyle bu bedel üzerinden %059 oranı ile hesaplanacak harcın tahakkuk ve tahsilatının sağlanması ve fazladan tahsil edilmiş olan 21,20TL'nin ilgililerine iadesinin sağlanması,

Fazladan ve ne surette yazıldığı anlaşılamayan irtifak hakkı süresinin 30 yıl olduğuna ilişkin hatalı yazımın Tapu Sicili Tüzüğü'nün 20 nci maddesinde belirtilen "Resmi senette, silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz.
Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır " şeklinde düzeltilmesinin sağlanması,

Türk medeni Kanununun 1019 uncu maddesinde ifadesini bulduğu üzere "Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.

İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlaf hükmü nedeniyle ipotek alacaklısı bankaya bilgi verilmesi gerekir.

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite kısmen iştirak edilmiştir.

Harç tahsilatı ve ipotek alacaklısına tebligat yapılması yönünden tenkite iştirak edilmiştir. Tenkit konusu 26.05.2011 tarih ve 621 yevmiye numaralı irtifak (geçit) hakkı tesis işleminde kullanılan il encümen kararı ve değişiklik beyannamesinde geçit hakkının süresi hakkında herhangi bir belirtme yapılmamış olmasına rağmen, irtifak (geçit) hakkı tesisi için düzenlenen resmi senette, tarafların 30 yıl geçit hakkı müddeti kararlaştırdıkları anlaşılmış olup, tarafların karşılıklı irade beyanlarıyla kararlaştırdıkları hususlara tapu müdürünün müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Tenkit konusu işleme ait evrak üzerinde yapılan inceleme neticesinde, işleme ait resmi senet metninde taraflarca kararlaştırılan irtifak (geçit) hakkı süresinin, tapu kütüğünün irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyeti sütununda "30 yıl müddetle" olduğunun belirtilmediği anlaşılmıştır. Tapu Sicili Tüzüğünün İrtifak Haklan ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili Başlıklı 30. Maddesi gereğince, tapu kütüğünün irtifak hakları sütununda irtifak hakkı süresinin belirtilerek eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.243 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 352

Bu Hafta 352

Bu Ay 13301

Tümü 414277

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar