Giriş Kayıt

Giriş

× SİTE KURALLARI Madde -7
Forumda yayınlanan görüşlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.

file Soru İntifa Hakkı Süre Kısaltmasında Rekabet Kurumuna Tebliğ

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
1 yıl 10 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
İntifa Hakkı Süre Kısaltmasında Rekabet Kurumuna Tebliğ, Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
.... Mahallesi 1596 ada 28 parselde kain 846.63 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz .... Limited Şirketi adına tescilli ve .... A.Ş. lehine 15 yıl müddetle (08.11.2006 tarih 5291 yevmiye) intifa hakkı bulunmakta iken, 24.06.2011 tarih 4385 yevmiyeli işlemle intifa hakkı süresinin 08.11.2016 tarihine kadar bedelsiz olarak kısaltıldığı anlaşılmıştır.24.06.2011 tarih 4385 yevmiyeli işlem sonucunda tesis edilen intifa hakkı süresinin yaklaşık 5 yıl 4 ay olduğu anlaşılmıştır. Rekabet Kurumu'nun Kurumsal internet sitesinde 12.03.2009 tarihinde yayınladığı genel duyuru ve akabinde vermiş olduğu emsal niteliğine haiz Kurul Kararları ile; "2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde koşulları belirtilen muafiyetten yararlanabilmek bakımından, alıcılar üzerine getirilen rekabet yasağının süresinin beş yılı aşmaması gerektiğine, taraflar arasındaki bayilik sözleşmeleri ile bağlantılı kredi sözleşmeleri,ekipman sözleşmeleri, uzun süreli kira sözleşmeleri ya da uzun süreli intifa hakkı tanınması gibi şahsi yada ayni hakların da rekabet süresini fiilen uzatacak şekilde kullanılmayacağına, bu tür sözleşmelerin varlığı halinde, beş yılı aşan süreler bakımından, 2002/2 Sayılı Tebliğ'de tanınan muafiyet koşullarının ortadan kalkacağına, dikey anlaşmalarda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümlerin, 2002/2 sayılı Tebliğ'in 5. maddesiyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin geçiş sürecinin 18.09.2003 tarihinde başlayıp, 18.09.2005 tarihinde sona erdiğine, bu çerçevede; 18.09.2005 tarihinden önce yapılmış olan ve süresi beş yılı aşan sözleşmelerin, Rekabet Kurulutarafından uygulanan "Azami hadde indirme" ilkesi gereğince 18.09.2010 tarihine kadar Tebliğ'de yer alan muafiyetten yararlanabileceğine ve bu tarihten sonra muafiyet koşullarının ortadan kalkacağına, bu tarihten itibaren' intifa/kira hakkı çerçevesinde bayilerin yeniden sözleşme yapmaya zorlaması halinde 4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesi çerçevesinde işlem başlatılacağının ilgili taraflara bildirmesine, " karar verdiğini açıklayarak önceki kararlarını ve yerleşik uygulamasını değiştirmiştir 24.06.2011 tarih 4385 yevmiyeli işlemle tesis edilen intifa hakkı ile ilgili olarak; 2002/2 Sayılı Tebliğe dayanılarak Rekabet Kurumuna bilgi verilmesinin yerinde olacağı, kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmemiştir.Tenkitte, 24.06.2011 tarih 4385 yevmiye numaralı işlem ile intifa hakkı süresinin 5 yıl 4 ay olarak tesis edildiği ve rekabet kurulu kararlarında ise bu tür intifa haklarına 5 yılı aşamayacağı belirtildiğinden, Rekabet Kurumu'na bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.Tapu Sicil Tüzüğü'nün 11. Maddesi "Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz... " ve Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi "Tapu memuru ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür." hükmündedir.Tapu müdürlükleri yapılan talebe bağlı olup, intifa talebi 5 yıl 4 ay olduğundan bu şekilde tescil edilmiş olup, Rekabet Kurumu ilgilisi olmadığından bilgi verilmesi gerekmemektedir

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.209 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 243

Bu Hafta 4335

Bu Ay 11480

Tümü 378263

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar