Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Kadastro ve Tapulamadan Önce Haricen Satılan Üzerine İnşaat Yapılan Taşınmazların Emlak Alım Vergisi Hk.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
Genelge No: 1432

Genelge Tarihi: 24.11.1976

Konusu: Kadastro ve Tapulamadan Önce Haricen Satılan Üzerine İnşaat Yapılan Taşınmazların Emlak Alım Vergisi Hk.İlgi: 1) 15/7/1968 gün, 4-1-1-7/1405 sayılı genelge.

2) 11/8/1970 gün ve 4-1-1-7/1411 sayılı genelge.

3) 3/10/1970 gün ve 4-1-1-7/1413 sayılı genelge.

Tapu, Kadastro ve Tapulama işlemlerinden alınacak muhtelif vergi ve harçlarda izlenecek yol ilgi (1 ve 2) genelge ve ilgi (3) genelgeye ekli yönerge ile teşkilatımıza duyurulmuş ve ilgi (3) genelgede harçtan ayrık tutulacak işlemlere dair olan 2. bölüm 1. maddenin (c) fıkrasında, kayıt dışı kalmış taşınmaz malların tapu siciline tescilinden önceki tedavülelrinden harç alınmayacağına değinilmiş idi.

Bu defa Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda; 1318 sayılı kanunla değişik 198 sayılı kanunun 1. maddesi "İvaz karşılığında Türkiye'deki taşınmaz malların iktisabı, üzerinde irtifak hakkı tesisi, bu hakların kuru mülkiyetinin devri ile arsa üzerine inşaat veya binaya ilave suretiyle yerler, bağımsız bölümler, katlar meydana getirilmesi emlak alım vergisine tabidir" hükmü gereğince:

Kadastro ve tapulama tesbitinden önce satış vadiyle satılan, arsa durumunda iken üzerine bina inşa edilmekle vasıf değişikliğine uğrayan taşınmazmallar için "tesbit ve tescilin yapıldığı yıl ile bundan önceki (5) yıl içindeki "tesbit maliklerinin emlak alım vergisi yükümlüsü olarak tescili izleyen (15) gün içinde listesi düzenlenerek vergi dairesine gönderilmesi, bildirilmiş bulunmaktadır.

Bu duruma göre: gerek 2613, gerekse 766 sayılı kanun hükümleri uyarınca yürütülen kadastrolama işlemlerden tapuda kayıtlı veya senetsiz tasarruf edilmekte iken haricen satılan veya vasıf değişikliğine uğrayan taşınmaz mallardan finansman kanununun yürürlüğe girdiği 10/8/1970 tarihinden sonra, tesbitin yapıldığı yıl ile geriye doğru (5) yıl içinde vuku bulan haricen, adi veya noter senedine dayalı satışlar ile vasıf değişikliklerinin mahallin en büyük mal memuruna bildirilmesini gerektiğinden:

a) Bundan böyle Kadastro ve Tapulama örgütlerince 10/8/1970 tarihinden sonra harici satışa dayanılarak tesbitleri yapılan parsellerin ve yine aynı tarihten itibaren üzerine bina inşa edilmekle cins değişikliğine uğrayanların, tescili izleyen 15 gün içinde iki nüsha listesi düzenlenerek bir nüshasının Maliye Vergi dairesine, bir nüshasında tapu sicil muhafızlıklarına gönderilmesi,

b) Tesbit ve tescilleri evvelce tamamlanarak tapuya devredilmiş olan parsellerin, geriye doğru 10/8/1970 tarihinden sonra (5) yıl içindeki durumlarının saptaması bu günkü şartlarda olanak dışı bulunduğundan, dosyalarında mevcut Kadastro beyannameleri ile tapulama tutanaklarının maliye memurlarınca tetkiki istendiğinde muhafızlıklarca kolaylık gösterilmesi,

c) Tapu Sicil muhafızlıklarınca bir işlem vukuunda muttali olunan bu durumdaki tesbitlerin vergi dairesine bildirilmesi,

Gerekli görülmüştür.

Bilgi edinilmesini bildiriş dairesinde işlem yapılmak üzere ekli nüshaların İliniz Merkez ve çevresindeki Tapu ve Kadastro İdarelerine iletilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Genel Müdür

Galip Esmer

* Kanunu yürürlükten kalkmıştır.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.252 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 945

Bu Hafta 1811

Bu Ay 17105

Tümü 399690

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar