Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Vakıf Mallarının Tespiti Hk.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
MÜLGA (ESKİ) Vakıf Mallarının Tespiti Hk., Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
Genelge No: 1444

Genelge Tarihi: 26.03.1982

Konusu: Vakıf Mallarının Tespiti Hk.Devlet Bakanlığından alınan 3.3.1982 tarih 5.01.5862 sayılı genelge aynen çıkarılmıştır.

Vakıf malların tesbit ve tesciline ilişkin işlemlerde Devlet Bakanlığının yukarıdaki direktiflerine aynen uyularak gereğinin buna göre yapılmasını önemle rica ederim.Halim Çorbalı

Genel Müdür

T.C.

DEVET BAKANLIşIKadastro ve Tapulama tesbitleri sırasında vakfiyelerin ve mülkiyeti isbat edici diğer belgelerin bulunup, yeteri kadar değerlendirilmemesi sonucu, vakıf taşınmazmalların gizlenerek veya zilyetlik hükümlerine dayanılarak bazı kişilerin mülkiyetlerine geçirdikleri yapılan müracaat ve şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Vakıf malların muhafazası ve vakfın hukukunun korunmasını teminen

1- Bir bölgede kadastro veya tapulama faaliyetine başlandığında o bölgedeki Vakıflar İdaresine bilgi verilmesinin usul ittihaz edilmesini,

Ayrıca Kadastrosuna başlanacak her mahalle ile Tapulaması yapılacak her köyde faliyete başlamadan önce o yerin idaresine, zamanında ve yazı ile duyuruda bulunulmasını,

2- Vakıf İdareleri de kendilerine Kadastro veya Tapulamanın yapılacağı bildirildikten sonra, süratle araştırma yaparak buldukları Vakıfname, tapu kaydı ve diğer isbat vesikalarını Tapulama ve Kadastro Müdürlüklerine derhal imza karşılığı tevdi etmelerini,

3- Kadastro ve Tapulama tesbitleri yapılırken bilirkişilere taşınmazmalların vakıf olup olmadığının mutlaka sorulmasını, taşınmazmalların vakıfla ilişiğinin bulunduğunun bilirkişi, şahit beyanı, ihbar veya diğer bir yolla duyurulması halinde bu hususun en ince teferruatına kadar incelenerek bütün belgelerin değerlendirilmesini ve vakıf hukukunun korunması için azami gayretin gösterilmesini,

4- Kadastro ve Tapulama sonunda vakıf taşınmazmalların tahdit ve tesbitinin yapıldığı veya bazılarının vakıf olduğuna dair iddia vukuu bulduğu ahvalde, Kadastro veya Tapulama ilan cetvelelrinin bir örneğinin vakıfların mahalli kuruluşuna imza karşılığı teslim edilmesini,

5 -Vakıfların mahalli kuruluşunun, teslim alınan Kadastro veya Tapulama ilan cetvellerini titizlikle inceleyerek, vakıflarla ilgili görülenler hakkında gerekli kanuni itirazlarını gerek komisyonlar ve gerekse mahkemeler nezdinde yapmalarını ve yaptıkları itirazları sonuna kadar takip etmelerini bu sebeple vakıflar uzman personelinin incelemeleri sırasında azami kolaylık ve yardımda bulunmalarını,

6- Vakıf taşınmazmalların yoğun olduğu bölgelerdeki Kadastro Komisyonlarına 2613 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca vakıf temsilicisinin iştirakinin sağlanmasını.

7- Vakıf malların tesbiti ve vakıf hukukunun korunması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin her kademede tam bir işbirliği yapmalarını ve genelgenin kuruluşlardaki ilgili görevlilere duyurulmasını,Arz ve rica ederim.

Mehmet Özgüneş

Devlet Bakanı

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.231 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 978

Bu Hafta 1844

Bu Ay 17138

Tümü 399723

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar