Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Çevre Belediyeler Hk.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
MÜLGA (ESKİ) Çevre Belediyeler Hk., Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
Genelge No: 1446

Genelge Tarihi: 20.05.1982

Konusu: Çevre Belediyeler Hk.8 Aralık 1981 gün ve 17538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2561 sayılı "Büyük şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanması Hakkındaki Kanun" temel belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve bütünleştirici bir planlama içinde yeterli ölçüde ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belediye nüfusu 300.000'i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köylerin, büyük şehir belediyesine bağlanabileceğini öngörmekte ve bağlamaya ilişkin esas ve usulleri tesbit etmiş bulunmaktadır.

Kanunun idaremizi ilgilendiren hükümlerine ilişkin ayrıntı aşağıda açıklanmış ve tüm metni genelgenin sonuna eklenmiştir.

1- Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin encümenlerince bağlamadan önce verilmiş kararların uygulanması: Bu kanun uyarınca tüzel kişilikleri sona erecek olan belediyelerin encümenlerince büyük belediyeye bağlanmadan önce verdikleri, kararların uygulanması, katıldıkları büyük şehir belediye encümeninin sözü edilen kararların uygulanmasında herhangi bir mahsur olmadığı yolunda karar alınması ile mümkün olabilecektir.

2 -Tüzel kişiliği sona eren belediye ve köylerin mal varlıklarının devri: Bu kanun uyarınca tüzel kişiliği sona erecek olan belediye ve köylerin tüm taşınır ve taşınmazmalları, büyükşehir belediyesinin başvurusu üzerine, kanunun 5 nci maddesi gereğince düzenlenen envantere uygun olarak tapu sicillerinde büyük belediye adına tashih edilir.

3- Tüzel kişiliği sona eren belediye ve köylerin mal varlıklarının devrinde vergi ve harçlar: Genelgenin 2 nci maddesinde belirtilen tashih işlemi, bu kanunun 5 nci maddesinin son fıkrası uayrınca herhangi bir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Büyük şehirlerin yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin anabelediyelere bağlanmasına ilişkin işlemlerde ve bahse konu yerleşim birimlerinin sahip bulundukları mal varlıkları ile hareket serbestilerinin tasfiyesinde yukarıda metne alınan hususların dikkate alınmasıyla ekteki kanun hükümlerine aynen uyularak gereğinin buna göre yapılmasını önemle rica ederim.Genel Müdür

* Kanunu yürürlükten kalkmıştır.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.367 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 978

Bu Hafta 1844

Bu Ay 17138

Tümü 399723

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar