Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Kamu Orta Malları Sicili Hk.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 2 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
MÜLGA (ESKİ) Kamu Orta Malları Sicili Hk., Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
Genelge No: 1496

Genelge Tarihi: 13.04.1989

Konusu: Kamu Orta Malları Sicili Hk.Mülga 5602 sayılı Tapulama Kanununun kamu malları ile ilgili 14 üncü maddesi, belediye, özel idare ve köylerde kamu hizmetinde kullanılan taşınmaz mallarla kamunun yararlanmasına terk ve tahsis edilmiş olan ortamallarının bu tüzel kişilikler adına tespit edilmekle birlikte, bu gibi yerler özel mülkiyete konu olamıyacağından tapu kütüğüne tescillerinin yapılmıyacağı,

Mülga 509 ve 766 sayılı Tapulama Kanunlarında ise, kamu hizmetinde kullanılan mallarla kamunun yararlanmasına terk ve tahsis edilmiş ortamalları ayrı ayrı mütala edilerek 35 nci maddeleri, ortamallarının parsel numarası verilmek suretiyle sınırlandırılmasının yapılıp tescil harici bırakılacağı ve 36 ıncı maddesi de, kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmaz malların ilgili tüzel kişilikler adına tespitlerinin yapılacağı,

Hükümlerini içermekteydi.

Sözü edilen kanunların yürürlükte olduğu tarihlerde bu hükümlere göre ve mülga 2613 sayılı Kanunun uygulama alanlarında da bu hükümlere paralel olarak işlem yapılmıştır.

19/Temmuz/1973 tarihinde yürürlüğe giren mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu hükümleri ve 1427 sayılı genelge uyarınca bazı yerlerde mer'a, yaylak ve kışlaklar özel kütüklerine (Mer'a, Yaylak ve Kışlak Kütüğü) bölge itibariyle tescil edilmiştir.

Bu kerre, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/A maddesi ile kamu hizmetinde kullanılan taşınmaz malların ilgili tüzel kişilikler adına tespit edileceği ve 16/B maddesi ilede, mer'a, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edilen yerlerin, sınırlandırılıp parsel numarası verilerek yüzölçümünün hesaplanacağı ve bu gibi taşınmaz malların özel mülkiyete konu teşkil etmeyeceği belirtilerek tapu kütüğü dışında ayrı bir özel sicile tescil edilmesi hükmü getirilmiş olup, Kanunun 16/B maddesinde sözü edilen siciller bölge müdürlüklerine gönderilmiştir.

Ayrıca, 3083 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, uygulayıcı kuruluşun, uygulama bölgelerinde tasarrufuna geçmiş olan taşınmaz mallardan uygun görülenlerini mer'a, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi olarak tespit ve tahsise yetkili olduğu belirtilmiştir.

Buna göre;

1- Bu siciller, bölge (mıntıka) esasına göre tutulacağından öncelikle il veya ilçe idare kurullarına tasdik ettirildikten sonra kullanılacaktır.

2- Kadastro veya tapulaması tamamlanmış olan yerlerdeki kadastro beyannameleri, tapulama tutanakları, askı ilan cetvelleri, yüzölçümü klasörleri ve tapu kütükleri, kadastro ve tapu sicil müdürlükleri personelinden oluşturulacak bir ekip tarafından gözden geçirilerek, 3402 sayılı Kanunun 16/B maddesi kapsamında kalan taşınmaz malların mahalle ve köy isimleri ile ada ve parsel numaralarının tespitinden sonra, bu parseller aynı ekip tarafından mahalle ve köylerin kadastrolarının kesinleşme tarihine göre sıra ile bu sicillere, taşınmaz malın içinde bulunduğu köy veya mahalle "tahsis ediliği köy ya da belediye" sutünunda belirtilerek tescil edilecek ve buradan aldıkları sayfa numaraları kadastro beyannamesi veya tupalama tutanağı ile yüzölçümü klasörlerinin "Kütük Sayfa Numarası" sütununa yazılacaktır.

3- Kadastrosu yapılacak olan yerlerdeki bu tür taşınmaz malların tescilleri aynı şekilde kadastro müdürlüklerince bu sicillere yapılacaktır.

4- Tescil sırasında, her mahalle ve köy için ayrı sayfa tahsis edilmeden tesciller sıra ile yapılacaktır.

5- Bu taşınmaz malların tahsis edildiği köy veya mahallede değişiklik olduğu takdirde, bu durum, "Tahsis kararı ve değişen tahsis kararlarının tarih ve sayısı" sütununda gösterilecektir.

6- Kamunun ortak kullanımına ayrılan bu taşınmaz malların kısmen veya tamamen Medeni Kanunun 912 nci maddesinde belirtilen şekilde tescilini gerektirir bir durumun meydana gelmesi halinde, işlemin sonucu ve münakaleler, "Düşünceler" sütununda gösterilecektir.

7- 22/Ağustos/1973 tarih ve 1427 sayılı genelgeye göre mer'a, yaylak ve kışlak kütüğü tutulmaya başlanılmış olan yerlerde, o kütüklerin kullanılmasına devam edilecektir.

8- 3083 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre uygulayıcı kuruluş tarafından mer'a, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi olarak belirlenen taşınmaz mallar bu sicillere tescil edilecektir.

9- Mülga 5602 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili tüzel kişilikler adına tespit edilerek tescil harici bırakılıp da halen kamu hizmetinde kullanılan ve 3402 sayılı Kanunun 16/A maddesinde sayılan cami, okul, yunak, köy odası, çeşme, kuyu gibi taşınmaz malların, ilgili tüzel kişiliklerin talebi alınmak suretiyle tapu kütüğüne tescilleri yapılacaktır.

Bilgi ve gereği ile 2 nci maddede belirtilen işlemlerin en kısa sürede yerine getirilmesinin teminini rica ederim.Halim Çorbalı

Genel Müdür

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.237 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 1025

Bu Hafta 1891

Bu Ay 17185

Tümü 399770

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar