Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Orman sınırı dışına çıkarılan taşınmaz mallar

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
T.C.

BAŞBAKANLIK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : B021TKG0100000-073-1525/ Ankara

Konu : Orman sınırı dışına çıkarılan 23 / 3 / 1995

taşınmaz mallarGENELGE NO :

1995/3

……………. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

……………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : a) 15/Haziran/1994 gün ve B021TKG0100002-073/1522 (1994/12) sayılı genelgeye ek.

b) Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün 28/Şubat/1995 gün

ve İY.2.BG.53-1510/8054 sayılı yazısı.Devlet ormanlarının ve 6831 sayılı Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin tescili ile kadastro çalışmalarında izlenecek yol ilgi (a) genelgede açıklanmıştı.

Bu kere, Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b) yazıda; 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan taşınmaz malların amaç dışı kullanımının önlenmesi için, tapu kütük sahifelerine Orman Kanununun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarıldığı yolunda belirtme yapılması ve bu hususun tapu senedinin iktisap sütununda da açıklanması talep edilmektedir.Bilindiği üzere; 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında kanunun 3 üncü maddesinde, orman kadastro komisyonlarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin orman bakanlığının talebi üzerine hazine adına tescilinin yapılacağı ve bu yerlerin bu kanun hükümleri uygulanmak kaydıyla Orman Bakanlığının emrine geçeceği hükmü yer almaktadır.Ayrıca, Anayasamızın 170 inci maddesinde de, 31/Aralık/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmediğinden orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin, orman köylülerinin yerleşmesi bakımından, Devlet eliyle ihya edilerek onlara tahsisi öngörülmüştür.Bu itibarla, Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin amaç dışı kullanımının önlenmesi bakımından ilgi (b) yazıdaki talep yerinde görüldüğünden;a) Tapu Sicil Müdürlüklerince; 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin, 2924 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ve ilgi (a) genelge uyarınca doğrudan tapu kütüğüne tescili sırasında kaydın beyanlar hanesine “6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılmıştır.” Şeklinde belirtme yapılması ve bu belirtmenin tapu senedinin iktisap sütununa da yazılması,Bu genelgeden önce, 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerlerden olması nedeniyle, gerek doğrudan ve gerekse kadastro sonucu hazine adına tescil edilen taşınmaz malların bulunması halinde, bunların da tescilli oldukları tapu kütük sahifesinin beyanlar hanesine aynı şekilde belirtme yapılarak, sonucundan mahalli maliye kuruluşuna bilgi verilmesib) Kadastro Müdürlüklerince;1) Kadastrosuna başlanacak çalışma alanlarında, orman tahdidi ve orman sınırı dışına çıkartma işlemi 3402 sayılı kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yapılıp kesinleştirilmeden idaremize gönderilmesi nedeniyle bu yerlerin kadastroya tabu tutulması durumunda, kadastro tutanağının edinme sebebinde konu açıklanarak, tutanağın beyanlar hanesine, yine “6831 sayılı kanununun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılmıştır” şeklinde belirtme yapılması,2) Daha önce, kadastrosu tamamlanmış çalışma alanlarında kadastrodan önce veya sonra orman sınırı dışına çıkarılan yerlerden olması nedeniyle Hazine adına tapu kütüğüne tescili yapılan taşınmaz malların, bilahare 2924 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmek üzere orman Bakanlığının talebine istinaden fiili kullanım durumuna göre yapılacak kadastro çalışmaları sırasında, önceki kayıtların mevcut belirtmelerin kaydın uygulandığı her parsel için düzenlenecek kadastro tutanağına aynen aktarılması, şayet kaydına herhangi bir nedenle belirtme yapılmamışsa, bu hususun tutanakta açıklanarak beyanlar hanesine belirtenin işlenmesi,Kadastro çalışmaları sonucu düzenlenecek tapu senetlerinin iktisap sütununa da, kadastro tutanaklarının beyanlar hanesindeki bu belirtmenin aynen aktarılması ,Gerekmektedir.Bilgi edinilmesini ve bildiriş uyarınca işlem yapılmasını rica ederim.A. Yüksel AKIN

Genel Müdür-3-5- Bölge Müdürlükleri bu talimat kapsamına giren alanlarla ilgili kadastro çalışmalarını yakından takip edecekler ve öncelikli özelliğine uygun sürede sonuçlandırılmalarının sağlanması yönünde gerekli her türlü önlemi alacaklardır.Bilgilerinizi ve bildiriş doğrultusunda gereğinin teminini önemle rica ederim.

Genel Müdür

A. Yüksel AKINEKLER :

Ek: 1- ….. adet liste

2- 1 adet form (örnek)DAĞITIM :

Ankara, Antalya, Bursa,

Diyarbakır, Edirne, Hatay,

İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.271 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 10

Bu Hafta 4428

Bu Ay 17377

Tümü 418353

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar