Giriş Kayıt

Giriş

file Soru 155 SAYILI HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 4 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 155

Kabul Tarihi: 12.12.1960

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 17.12.1960 Sayı: 10682Madde 1 – (Değişik: 23/1/2008-5728/269 md.)

Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Madde 2 – Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.

Madde 3 – Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri, İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.268 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 775

Bu Hafta 4414

Bu Ay 17363

Tümü 418339

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar