Giriş Kayıt

Giriş

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM Müjdesi

Tasinmaz NET tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Manşet

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM Müjdesi - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM Müjdesi

05/05/2018 Tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973  sayılı

2018/11674      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar gereği

31/12/2019 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20/a maddesinde sayılan

          Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir

İŞLEMLERDE Tapu Harçlarında Yüzde 1 (%1) oranında indirim yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen işlemlerde Tapu HARÇLARI TOPLAM Yüzde 3 (%3) olarak alınacaktır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 90

Bu Hafta 1065

Bu Ay 2911

Tümü 464119

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar