İKİ KİŞİ ORTAKLAŞA bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Tasinmaz NET tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Manşet

İKİ KİŞİ ORTAKLAŞA bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

İKİ KİŞİ ORTAKLAŞA bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi

işlemidir.

  • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
  • Fotoğraf (1 adet)
  • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
  • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
  • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
  • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)

Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)