Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Tasinmaz NET tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Manşet

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

  • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
  • Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
  • Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
  • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

  • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 
  • Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  

6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.