Yapı kullanma izin belgesini, vaziyet planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?

Tasinmaz NET tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Manşet

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Yapı kullanma izin belgesini, vaziyet planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?

Soru konusu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetki görev ve sorumlulukları kapsamına

girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere(mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.