Giriş Kayıt

Giriş

En Çok Beğenilen Konular

# Konu İletiler
1 Taşınmaz NET'e Hoşgeldiniz
2
2 disiplin cezaları :
2
3 Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi Grup-Ek1-1 IBRD Kredi No: 8541-TR
1
4 1982 Anayasası
1
5 442 SAYILI KÖY KANUNU
1
6 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
1
7 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU
1
8 1062 SAYILI HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN
1
9 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
1
10 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
1
11 1515 SAYILI TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİKAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNEDAİR KANUN
1
12 MÜLGA - (ESKİ) KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ NİZAMNAMESİ
1
13 MÜLGA - (ESKİ) TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
1
14 MÜLGA - (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
1
15 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
1
16 2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
1
17 2644 SAYILI TAPU KANUNU
1
18 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
1
19 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU
1
20 3213 SAYILI MADEN KANUNU
1
21 3561 SAYILI MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN
1
22 3621 SAYILI KIYI KANUNU
1
23 3998 SAYILI MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
1
24 4071 SAYILI PADİŞAH TAPUSU (3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN)
1
25 4072 SAYILI (MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA) HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
1
26 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
1
27 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
1
28 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU BÖLÜM-2
1
29 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU BÖLÜM-3
1
30 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
1
31 4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
1
32 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU
1
33 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
1
34 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU
1
35 5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
1
36 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU
1
37 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
1
38 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
1
39 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
1
40 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
1
41 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
1
42 155 SAYILI HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
1
43 2859 sayılı TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
1
44 2981 sayılı İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
1
45 3083 sayılı SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
1
46 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
1
47 3194 SAYILI İMAR KANUNU
1
48 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU
1
49 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN
1
50 4342 SAYILI MERA KANUNU
1
51 5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN
1
52 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (RİSKLİ YAPI)
1
53 6831 SAYILI ORMAN KANUNU
1
54 237 SAYILI TAŞIT KANUNU
1
55 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1
56 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU BÖLÜM-2
1
57 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
1
58 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
1
59 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
1
60 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
1
61 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176
1
62 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
1
63 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU - BÖLÜM -2
1
64 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
1
65 5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
1
66 6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
1
67 6328 SAYILI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
1
68 MÜLGA - (ESKİ) 509 SAYILI TAPULAMA KANUNU
1
69 MÜLGA - (ESKİ) 766 SAYILI TAPULAMA KANUNU
1
70 MÜLGA - (ESKİ) 2613 SAYILI KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU
1
71 MÜLGA - (ESKİ) 2762 SAYILI VAKIFLAR KANUNU
1
72 MÜLGA - (ESKİ) 2924 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
1
73 MÜLGA - (ESKİ) 3045 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
1
74 MÜLGA - (ESKİ) 4070 SAYILI HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
1
75 MÜLGA - (ESKİ) 5602 SAYILI TAPULAMA KANUNU
1
76 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME
1
77 TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
1
78 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
1
79 TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
1
80 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
1
81 TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK
1
82 MÜLGA - (ESKİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ STANDART TOPOGRAFİK FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMINA AİT YÖNETMELİK
1
83 MÜLGA - (ESKİ) BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ
1
84 MÜLGA - (ESKİ) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
85 MÜLGA - (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1
86 MÜLGA - (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
87 MÜLGA - (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
1
88 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
89 TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1
90 3290 VE 3366 SAYILI KANUNLAR İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
1
91 KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
92 KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
93 DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
94 TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA,TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
1
95 İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
96 KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
97 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
1
98 EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
99 KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1
100 KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
1
101 KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
102 KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
103 KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
104 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
105 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1
106 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1
107 BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BİÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
108 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
1
109 CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
110 DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
111 2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
1
112 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
113 DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
114 İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
115 HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ
1
116 TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ
1
117 İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
118 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
119 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
1
120 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HK. YÖNETMELİK
1
121 KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1
122 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
123 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
124 MERA YÖNETMELİĞİ
1
125 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
126 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
1
127 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1
128 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1
129 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
130 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
131 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
132 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
133 TAPU VE KADASTRO KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
134 ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ
1
135 TAPU VE KADASTRO UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
1
136 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
1
137 TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1
138 TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
139 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
1
140 TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1
141 TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ
1
142 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULLARININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1
143 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
1
144 EVRAK VE DOSYA YÖNETMELİĞİ
1
145 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1
146 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1
147 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
1
148 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
1
149 MÜLGA (ESKİ) İntifa Hakkının Kullanılması Hk.
1
150 MÜLGA (ESKİ) Akit ve Tescilinin Biri Birinden Ayrı Olduğu Hk.
1
151 MÜLGA (ESKİ) Veli ve Taht -ı Velayetinde Bulunan Küçüğe Ait Müşterek Malların Taksiminde Yapılacak Muamele Hk.
1
152 MÜLGA (ESKİ) Mal Ortaklığı Sureti Tescili Hk
1
153 MÜLGA (ESKİ) Müvekklillerin Vekillerine Azil Haberini Hangi Vasıta ve Vesaikle Yapabilecekleri hk.
1
154 MÜLGA (ESKİ) Ana Tarafından Küçük Namına Satılan ve Baba Tarafından İştira Edilen Gayrimenkule Ait Muamelatla Hususi Bir Vasinin Tayini
1
155 MÜLGA (ESKİ) Veli ve Küçük ile Diğer Hissedarlar Arasında Müşterek Gayrimenkullerin Taksiminde Yapılacak Muamele Hk.
1
156 MÜLGA (ESKİ) Vekilin Azlini Bildiren Vasıta Üzerine Yapılacak İş Hk.
1
157 MÜLGA (ESKİ) Mal Birliği Hk.
1
158 MÜLGA (ESKİ) Alacaklının Kanuni İpotek Hakkını Kullanmak İstediğinde Yapılacak İş Hk.
1
159 MÜLGA (ESKİ) 2644 sayılı Kanunun 1. Maddesi Muvacehesinde Resmi Dairelerinin Temsil Yetkisi Hk.
1
160 MÜLGA (ESKİ) Mahkeme veya İcra Kararı ile Satılan Gayrimenkullerin İhaleden Sonra Devri Hk.
1
161 MÜLGA (ESKİ) Müfettiş ve Muavinlerinin Tetkik ve Tahkik İçin İsteyecekleri Evrakın Derhal Kendilerine Verilmesi hk.
1
162 MÜLGA (ESKİ) İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Hk.
1
163 MÜLGA (ESKİ) 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesiyle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak
1
164 MÜLGA (ESKİ) Miras Reddi İşi Hk.
1
165 MÜLGA (ESKİ) Medeni Kanunun 169. Maddesi Hk.
1
166 MÜLGA (ESKİ) Medeni Kanunun Meriyetinden Sonraki Ölüm Hadiselerinden Mahkemelerce Verilen Veraset Senetleri Hk.
1
167 MÜLGA (ESKİ) Resmi Senetlere Yapıştırılan Fotoğrafların Tastik Şekli Hk.
1
168 MÜLGA (ESKİ) Velilerin Küçüklere Ait Gayrimenkullerini Temliki İçin Başkalara Verecekleri Vekaletnameler Üzerine Yapılacak tetkikler Hk.
1
169 MÜLGA (ESKİ) Köylere Devredilen Köy Vakıfları Hk.
1
170 MÜLGA (ESKİ) Karı Koca ve Üçüncü Şahıs Arasında Yapılacak Hukuki Tasarruflarda Hakimin Tastik Şekli Hk.
1
171 MÜLGA (ESKİ) Öldükten Sonra Muteber olmak Kaydıyla Verilen Vekaletnameler Hk.
1
172 MÜLGA (ESKİ) Satışa Mezun Vekilin İştirak Halinde Mülkiyet Dahil Hissenin Mülkiyete Çevrilebileceği Hk.
1
173 MÜLGA (ESKİ) Memurların Resmi Senetleri ve Zabıt Defterlerinin Tanzimi Anında İmzalamaları Hk.
1
174 MÜLGA (ESKİ) Tapu Sicil Muhafız ve Memeurlarının Daireden Ayrılmalarında Muavin ve Katiplere Verecekleri Yetki Hk.
1
175 MÜLGA (ESKİ) Mirasçı Bırakmadan Ölen Kişilerden Hazineye Kalan Gayrimenkul Hk.
1
176 MÜLGA (ESKİ) Mahkeme Sorularına Cevap Verilmesi Hk.
1
177 MÜLGA (ESKİ) Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takibatı Hk.
1
178 MÜLGA (ESKİ) Ölünceye Kadar Bakmak Şartıyla Yapılan Temlik İşlemleri Hk.
1
179 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Yapılacak İlanların Muntazam Surette Saklanması Hk.
1
180 MÜLGA (ESKİ) Şahsi İrtifak Hakkı ile Vadinin ve Bey Vadinin Tescil ve Şerhi Hk.
1
181 MÜLGA (ESKİ) Tapulama sırasında tescile tabi olmadığından dolayı kadastro­ca tespit ve tescili yapılmamış bulunan gayrimenkullerin bilâhare Maliyece tescilinin istenilmesi
1
182 MÜLGA (ESKİ) Fen Memurları ile Diğer Memurların Hariçte İş Yapmamaları Hk.
1
183 MÜLGA (ESKİ) Tespit harici kalan gayrimenkuller Hk.
1
184 MÜLGA (ESKİ) Tapu ve Kadastro Memurlarının Bilirkişilikleri Hk.
1
185 MÜLGA (ESKİ) Şuf'a İlanlarının İskatı Müruru Zamana Tabi Olmadığı Hk.
1
186 MÜLGA (ESKİ) Müşterek Mülkiyete Ait Kira Akdinin Tapuya Şerhi Hk.
1
187 MÜLGA (ESKİ) Senet Kopyalarının Merkeze Gönderilmesi Hk.
1
188 MÜLGA (ESKİ) Yevmiye Defteri Hk.
1
189 MÜLGA (ESKİ) Tapu İşlemlerine Mahsus İlmuhaberler Hk.
1
190 MÜLGA (ESKİ) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Gayrimenkul İktisabında Aranacak Hususlar Hk.
1
191 MÜLGA (ESKİ) İştirak Halinin Ref'i İşlemleri Hk.
1
192 MÜLGA (ESKİ) Kat Mülkiyeti ve Resmi Senet Tanzimi Hk.
1
193 MÜLGA (ESKİ) 1393 sayılı genelgenin son paragrafında yapılan değişiklik hk.
1
194 MÜLGA (ESKİ) Yönetim Planı hk.
1
195 MÜLGA (ESKİ) Köy Sınır Kağıtlarının Yönetim Kuruluna Tasdik Ettirilmesi Hk.
1
196 MÜLGA (ESKİ) Tahakkuk pusulalarının tanzim ve tasdik şekli hk.
1
197 MÜLGA (ESKİ) 7338 Sayılı Veraset ev İntikal Vergisi Kanunu Hk.
1
198 MÜLGA (ESKİ) 1318 sayılı Finansman Kanunu Hk.
1
199 MÜLGA (ESKİ) Etibank'tan TEK'e Devrolunan Gayrimenkullerin Tespiti Hk.
1
200 MÜLGA (ESKİ) Türkiye'yi Terk Edenler Hk.
1
201 MÜLGA (ESKİ) Gayrimenkul Trampası hk.
1
202 MÜLGA (ESKİ) Mera Tahsis İşlemlerinin Tekemmülü Hk.
1
203 MÜLGA (ESKİ) Emlak Vergisi Hk.
1
204 MÜLGA (ESKİ) Mali Denge Vergisi Hk.
1
205 MÜLGA (ESKİ) Emlak Vergisi Hk.-2
1
206 MÜLGA (ESKİ) Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun uygulanması hk.
1
207 MÜLGA (ESKİ) TEK adına Tesbit ve Tescil Edilen Yerlerin Tapulama ve Kadastro Harçları Hk.
1
208 MÜLGA (ESKİ) 1630 sayılı Dernekler Kanunu hk.
1
209 MÜLGA (ESKİ) Müştemilatın Bağımsız Bölüme Dönüştürülmemesi Hk.
1
210 MÜLGA (ESKİ) 634 Sayılı Yasanın 12 nci maddesinin (c) bendi ile uygulama hk.
1
211 MÜLGA (ESKİ) 1757 sayılı toprak reformu Kanunu hakkında
1
212 MÜLGA (ESKİ) İtirazsız kesinleşen tespitlerde 1757 sayılı kanunun 235/E maddesinin uygulaması hk.
1
213 MÜLGA (ESKİ) Ö.K.B Şartıyla Yapılan Temlik İşleminin Tescili Hk.
1
214 MÜLGA (ESKİ) 766 S. Kanunun 26 ila 29. Maddesi Hükümlerinin Eksiksiz Uygulanması Hk.
1
215 MÜLGA (ESKİ) Kadastro ve Tapulamadan Önce Haricen Satılan Üzerine İnşaat Yapılan Taşınmazların Emlak Alım Vergisi Hk.
1
216 MÜLGA (ESKİ) İş Çabuklaştırılması İş Sahiplerine İyi Muamele Yapılması Hk.
1
217 MÜLGA (ESKİ) Tapu Sicil Muhafızlıklarına Yer Ayırımı Hk.
1
218 MÜLGA (ESKİ) Sözlü İstem Belgesi Hk.
1
219 MÜLGA (ESKİ) Özel Parselasyon Planları Düzenleyerek Şayi Pay Temlik Edenler Hk.
1
220 MÜLGA (ESKİ) 1419 Sayılı Genelgenin Değişikliği Hk.
1
221 MÜLGA (ESKİ) Muhtar ve Bilirkişilerce İmzadan Kaçınılan Tapulama Tutanakları Hk.
1
222 MÜLGA (ESKİ) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26. Maddesi Hk.
1
223 MÜLGA (ESKİ) Kamu İdaresinde Dikkat Edilecek Esaslar ile 1433 ve 1435 Sayılı Genelgeler Hk.
1
224 MÜLGA (ESKİ) Bankerler Hk.
1
225 MÜLGA (ESKİ) Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hk.
1
226 MÜLGA (ESKİ) Vakıf Mallarının Tespiti Hk.
1
227 MÜLGA (ESKİ) Çevre Belediyeler Hk.
1
228 MÜLGA (ESKİ) Mal Sahipleri Sicili ve Arama Defterleri Hk.
1
229 MÜLGA (ESKİ) Tapu İstem ve Tapu -Vergi İşlem Belgesi Hk.
1
230 MÜLGA (ESKİ) Tapu işlemleriyle ilintili vergi ve harçlar Hk.
1
231 MÜLGA (ESKİ) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklarının Taşınmaz Mal Edinmeleri Hk.
1
232 MÜLGA (ESKİ) Hisseli Satış ve Devirler Hk.
1
233 MÜLGA (ESKİ) 2805 sayılı kanun
1
234 MÜLGA (ESKİ) 634 Sayılı Kanunda 2814 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik ve İlaveler Hk.
1
235 MÜLGA (ESKİ) Nüfus Cüzdan Suretleri Hk.
1
236 MÜLGA (ESKİ) Devlete İntikal Eden Taşınmazlar hk.
1
237 MÜLGA (ESKİ) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hk.
1
238 MÜLGA (ESKİ) Sicil Üzerinde Yapılmış Olan Hataların Tashihi Hk.
1
239 MÜLGA (ESKİ) Tapu Dışı Sözleşmelerle El Değiştiren Gayrimenkuller Hk.
1
240 MÜLGA (ESKİ) 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Hk.
1
241 MÜLGA (ESKİ) İş Sahiplerine İyi Davranılması Hk.
1
242 MÜLGA (ESKİ) Vergi ve Harç Muafiyeti Hk.
1
243 MÜLGA (ESKİ) 2981 sayılı kanun hk.
1
244 MÜLGA (ESKİ) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26. Maddesi Hk.
1
245 MÜLGA (ESKİ) 2981 sayılı kanun uygulaması
1
246 MÜLGA (ESKİ) 2644 Sayılı Kanunun 26. Maddesi Hk.
1
247 MÜLGA (ESKİ) Dilekçelere Pul Yapıştırılmaması Hk.
1
248 MÜLGA (ESKİ) İş Sahiplerine İyi Davranılması Hk.
1
249 MÜLGA (ESKİ) Dilekçe Hakkının Kullanılması Hk.
1
250 MÜLGA (ESKİ) Yazışma Usulü Hk.
1
251 MÜLGA (ESKİ) 2908 Sayılı Dernekler Kanunu Hk.
1
252 MÜLGA (ESKİ) Emlak Vergisi İlişiği ve Tapu Harçları Hk.
1
253 MÜLGA (ESKİ) 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu Hk.
1
254 MÜLGA (ESKİ) Kamulaştırma İşlemlerinde Harç Hk.
1
255 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Hk.
1
256 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Harçları Hk.
1
257 MÜLGA (ESKİ) Uygulamada Görülen Noksanlıklar Hk.
1
258 MÜLGA (ESKİ) Kadastro kanununun 45. maddesi
1
259 MÜLGA (ESKİ) İpotek Terkini Hk.
1
260 MÜLGA (ESKİ) Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Devir İşlemi Hk.
1
261 MÜLGA (ESKİ) Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Devir İşlemi Hk.
1
262 MÜLGA (ESKİ) Kooperatiflerin Taşınmaz Mal Tasarrufları Hk.
1
263 MÜLGA (ESKİ) İcra ve İflas Kanunu Hk.
1
264 MÜLGA (ESKİ) Taleplerin Geciktirilmeden Karşılanması Hk.
1
265 MÜLGA (ESKİ) Tescil Harici Kalmış Yerler Hk.
1
266 MÜLGA (ESKİ) Kamu Orta Malları Sicili Hk.
1
267 MÜLGA (ESKİ) Vatandaşlara Yardımcı Olunması Hk.
1
268 MÜLGA (ESKİ) 3194 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin Uygulanması Hk.
1
269 MÜLGA (ESKİ) Tapu -Kadastro Vakfı Hk.
1
270 MÜLGA (ESKİ) Hisse Devir ve Temlikleri Hk.
1
271 MÜLGA (ESKİ) Elçilik ve Konsolosluklarımızca Düzenlenen Vekaletnamelerin Tasdiki Hk.
1
272 MÜLGA (ESKİ) Kadastro İlanları Hk.
1
273 MÜLGA (ESKİ) Kooperatiflerin Taşınmaz Mal Tasarrufları Hk.
1
274 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Müdürlüklerinin Denetimi Hk.
1
275 MÜLGA (ESKİ) İhracat ve Yatırımlarda Banka Vergisi ve Harç İstisnası Hk.
1
276 MÜLGA (ESKİ) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hakkında Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hk.
1
277 MÜLGA (ESKİ) Başvuru Fişinin Düzenlenmesi Hk.
1
278 MÜLGA (ESKİ) Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
1
279 MÜLGA (ESKİ) Orman sınırı dışına çıkarılan, Yerlerin ilanı tescili ve kadastrosu
1
280 MÜLGA (ESKİ) Ormanla İlgili Kadastro Çalışma Alanının Sınırı Hk.
1
281 MÜLGA (ESKİ) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hk.
1
282 MÜLGA (ESKİ) İstem Belgeleri Föyü Hk.
1
283 MÜLGA (ESKİ) İstem Belgeleri Föyü Hk.
1
284 MÜLGA (ESKİ) "Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği" uyarınca düzenlenecek harita ve planlar ile tescil edilmiş haritalar üzerindeki değişiklik işlemlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması
1
285 MÜLGA (ESKİ) Hizmetlerin Yürütülmesi Hk.
1
286 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Müdürlüklerinde Döner Sermaye Uygulamasına İlişkin Yönerge Hk.
1
287 MÜLGA (ESKİ) 3194 Sayılı Yasa Uygulaması Hk.
1
288 MÜLGA (ESKİ) 3194 Sayılı Kanunun 11. Maddesi Uygulaması Hk.
1
289 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan Değişiklik İşlemleri Hk.
1
290 MÜLGA (ESKİ) Harita ve Planların Bilgisayarla Kontrolü ve İzlenmesi Hk.
1
291 MÜLGA (ESKİ) Tasarruf Tedbirleri Hk.
1
292 MÜLGA (ESKİ) İzin Kullanımı Hk.
1
293 MÜLGA (ESKİ) Aylık Mesai Cetvelleri Hk.
1
294 MÜLGA (ESKİ) Tescile Konu Olan Harita Ev Planların Kontrol Yönergesi Hk.
1
295 MÜLGA (ESKİ) Kamu Harcamalarındaki Tasarruf Tedbirleri Hk.
1
296 MÜLGA (ESKİ) Tasarruf Tedbirleri Hk.
1
297 MÜLGA (ESKİ) Aletlerin Bakımı ve Onarımı Hk.
1
298 MÜLGA (ESKİ) Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
1
299 MÜLGA (ESKİ) Tapu Sicil Tüzüğü Hk.
1
300 MÜLGA (ESKİ) Hazine adına idari yoldan tescil
1
301 MÜLGA (ESKİ) Orman ve orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin tescili
1
302 MÜLGA (ESKİ) Kontrol Yetkisi Hk.
1
303 MÜLGA (ESKİ) Teknik Arşivin Düzenlenmesi Hk.
1
304 MÜLGA (ESKİ) Tapu ve Kadastro Dergisinin 7. Yayın Dönemi Hk.
1
305 MÜLGA (ESKİ) Resmi Yazışma Kuralları Hk.
1
306 MÜLGA (ESKİ) Döner Sermaye Hk.
1
307 MÜLGA (ESKİ) Orman sınırı dışına çıkarılan taşınmaz mallar
1
308 MÜLGA (ESKİ) Yenileme Yönetmeliği Uygulaması Genelgesi Hk.
1
309 MÜLGA (ESKİ) 4071 Sayılı Kanun Hk.
1
310 MÜLGA (ESKİ) Vakıf Şerhi Bulunan Taşınmaz Mallar Hk.
1
311 MÜLGA (ESKİ) Sayısal Harita Üretimi Hk.
1
312 MÜLGA (ESKİ) 4070 Sayılı Kanun Hk.
1
313 MÜLGA (ESKİ) Hizmet Otoları Hk.
1
314 MÜLGA (ESKİ) Sicil Raporları Hk.
1
315 MÜLGA (ESKİ) Kaydı Hayat İle İrad Tesisi Hk.
1
316 MÜLGA (ESKİ) Personel Yetiştirilmesi Hk.
1
317 MÜLGA (ESKİ) İnceleme ve Soruşturma Yönergesi Hk.
1
318 MÜLGA (ESKİ) Taşocakları Nizamnamesine Göre Düzenlenecek Haritaların Onaylanması Hk.
1
319 MÜLGA (ESKİ) Paftaların Adlandırılması ve Onayı Hk.
1
320 MÜLGA (ESKİ) Orman ve Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Tescili Hk.
1
321 MÜLGA (ESKİ) Hazine Adına İdari Yoldan Yapılacak Tescil Hk.
1
322 MÜLGA (ESKİ) Vizeli Geçici İşçi Pozisyonlarıında Çalıştırılan Elemanlar Hk.
1
323 MÜLGA (ESKİ) İnceleme ve Soruşturma Raporları Hk.
1
324 MÜLGA (ESKİ) Kontrol Yetkisi Hk.
1
325 MÜLGA (ESKİ) Alınması Gerekli Düzenleme ve Tedbirler Hk.
1
326 MÜLGA (ESKİ) Devir ve Teslim Hk.
1
327 MÜLGA (ESKİ) Resmi Mühür ve Beratı Hk.
1
328 MÜLGA (ESKİ) Faks Cihazları Hk.
1
329 MÜLGA (ESKİ) Devlet Bakanlığı
1
330 MÜLGA (ESKİ) Cins Değişikliği Hk.
1
331 MÜLGA (ESKİ) Parmak İzi Hk.
1
332 MÜLGA (ESKİ) Kat İrtifaklarının Tescili Hk.
1
333 MÜLGA (ESKİ) İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Hk.
1
334 MÜLGA (ESKİ) İpotek Terkini Hk.
1
335 MÜLGA (ESKİ) Tapu işlemlerinden Eğitim Katkı Payı Alınması Hk.
1
336 MÜLGA (ESKİ) Pafta Altlıkları Hk.
1
337 MÜLGA (ESKİ) tapu ve kadastro hizmetlerinin çağdaş hedefleri yakalayabilmesi, vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmesi
1
338 MÜLGA (ESKİ) Tapu İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarası Kullanılması Hk.
1
339 MÜLGA (ESKİ) Takeometre Kullanımı Hk.
1
340 MÜLGA (ESKİ) Finansal Kiralama İşlemlerinde Harç Hk.
1
341 MÜLGA (ESKİ) Mera Kanunu Hk.
1
342 MÜLGA (ESKİ) Orman ve Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Tescili Hk.
1
343 MÜLGA (ESKİ) Taşra Teşkilatı Yetki Görev ve Sorumlulukları Hk.
1
344 MÜLGA (ESKİ) Döner Sermaye Demirbaşları Hk.
1
345 MÜLGA (ESKİ) Orman ve Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Yerlerin Tescili Hk.
1
346 MÜLGA (ESKİ) Kadastral haritaların sayısallaştırılması
1
347 MÜLGA (ESKİ) Bilgisayar virüslerinden korunma
1
348 MÜLGA (ESKİ) Vakıf Ödentileri
1
349 MÜLGA (ESKİ) Yurtdışındaki vatandaşların yabancı para üzerinden ipotek tesisi talepleri
1
350 MÜLGA (ESKİ) Muttali Olunan Sahtecilik Olaylarının Bildirilmesi
1
351 MÜLGA (ESKİ) Tapu harçlarına esas matrah (Tapu harçları ve damga vergisinde yapılan değişiklikler)
1
352 MÜLGA (ESKİ) Tapu harçlarına esas matrah
1
353 MÜLGA (ESKİ) Kamu Net Projesi
1
354 MÜLGA (ESKİ) 1999 Yılı Akaryakıt Tüketimi
1
355 MÜLGA (ESKİ) Geçici görevlendirmeler hakkında
1
356 MÜLGA (ESKİ) Personelin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirmesi
1
357 MÜLGA (ESKİ) Araç envanteri.
1
358 MÜLGA (ESKİ) Demirbaş Malzeme Talep ve Dağıtımı
1
359 MÜLGA (ESKİ) Ret Kararları
1
360 MÜLGA (ESKİ) 1993/2 ve 1994/5 sayılı Genelge ekleri yönergelerle ile ilgili değişiklik
1
361 MÜLGA (ESKİ) Belediyeler tarafından yapılan tescile konu haritalar
1
362 MÜLGA (ESKİ) Kamu Konutları
1
363 MÜLGA (ESKİ) GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILMA
1
364 MÜLGA (ESKİ) Banka ve özel finans kurumlarının yetki belgeleri (1513 sayılı genelgeye ek)
1
365 MÜLGA (ESKİ) Personelin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esasları
1
366 MÜLGA (ESKİ) Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu
1
367 MÜLGA (ESKİ) Periyodik olarak Merkeze gönderilmekte olan ikinci nüsha tapu kütükleri, ikinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri ve ipotek terkin cetvellerinin 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren bölgelerde arşivlenmesi.
1
368 MÜLGA (ESKİ) Memurların ikametgahlarını Yetkili amirden izin almadan değiştirmeleri
1
369 MÜLGA (ESKİ) Yazışma Kuralları
1
370 MÜLGA (ESKİ) Geçici Görevlendirmeler
1
371 MÜLGA (ESKİ) 1993/2 Nolu Genelge eki
1
372 MÜLGA (ESKİ) Yetki belgelerinin geçerlilik süresi
1
373 MÜLGA (ESKİ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
1
374 MÜLGA (ESKİ) Görevde Yükselme
1
375 MÜLGA (ESKİ) Görevde Yükselme-12/07/2002
1
376 MÜLGA (ESKİ) Brifing Dosyası Hazırlanması
1
377 MÜLGA (ESKİ) Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar
1
378 MÜLGA (ESKİ) Mernis Projesi
1
379 MÜLGA (ESKİ) Geçici Görevlendirmeler 30/12/2002
1
380 MÜLGA (ESKİ) Tapu ve kadastro hizmetlerinin üstün hedefleri yakalayabilmesi ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir hizmet anlayışı ile karşılayabilmesi ve ülke kalkınmasında, öz kaynaklarımızın rasyonel ku
1
381 MÜLGA (ESKİ) Orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin tescili ve kadastrosu
1
382 MÜLGA (ESKİ) Yenileme Çalışmalarında Cins Değişikliği.
1
383 MÜLGA (ESKİ) Genel Müdürlük personelinin mesaiye geliş ve gidişlerindeki düzensizlikler
1
384 MÜLGA (ESKİ) htiyaç fazlası eşya ve levazımın (taşıt ve iş makineleri hariç) kapsamındaki ihtiyaç sahibi diğer kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak devredilmesi
1
385 MÜLGA (ESKİ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. arasında 17/7/2003 tarihinde imzalanan protokol
1
386 MÜLGA (ESKİ) Yabancı Ülke Vatandaşlığına geçenlerin tasarrufları
1
387 MÜLGA (ESKİ) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
1
388 MÜLGA (ESKİ) K.K.T.C. vatandaşlarının taşınmaz mal edinimleri
1
389 MÜLGA (ESKİ) Alo Tapu-Kadastro Hattı
1
390 MÜLGA (ESKİ) Cemaat Vakiflarinin Tasinmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmalari ve Tasarruflari Altinda Bulunan Tasinmaz Mallarin Bu Vakiflar Adina Tescil Edilmesi Hakkinda Yönetmelik
1
391 MÜLGA (ESKİ) Bahreyn vatandaşlarının Türkiye'de bina mülkiyeti edinebilecekleri
1
392 MÜLGA (ESKİ) Hazineye ait taşınmazların belediyelere devrini içeren geçici 1inci maddenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu maddeye istinaden Hazine taşınmazlarının belediyelere devri talepleri hiçbir şekilde karşılanmaması
1
393 MÜLGA (ESKİ) Eğitime katkı payı
1
394 MÜLGA (ESKİ) 5006 Sayılı Kanun
1
395 MÜLGA (ESKİ) Aziller
1
396 MÜLGA (ESKİ) Döner Sermaye Kontrollük Hizmet Bedeli
1
397 MÜLGA (ESKİ) yabancıların taşınmaz mal satın alma işlemlerinde; her müracaat için ayrı ayrı inceleme yapılmasının zorunlu olduğu
1
398 MÜLGA (ESKİ) 4353 Sayılı Kanuna Göre Davaların Takibi
1
399 MÜLGA (ESKİ) geçici görevlendirme yapılmasının zorunlu olduğu haller
1
400 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan Yenileme İşlemleri Hk.
1
401 MÜLGA (ESKİ) Döner sermaye ücreti
1
402 MÜLGA (ESKİ) Yabanci uyruklu gerçek ve tüzel kisiler tarafindan edinilecek tasinmaz malin askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgeler içerisinde olup olmadigi hususunun tasinmaz malin bulundugu yerdeki mülki amirlik vasitasiyla maha
1
403 MÜLGA (ESKİ) Sicil raporlari
1
404 Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi Grup 22/a-3 IBRD Kredi No: 8541-TR
1
405 Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi Grup-Ek1-1 IBRD Kredi No: 8541-TR -2
1
406 MÜLGA (ESKİ) Mal Bildirim Beyanı
1
407 MÜLGA (ESKİ) Malzeme Talep ve Dağıtımı
1
408 MÜLGA (ESKİ) 5203 Sayili Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin genelge
1
409 MÜLGA (ESKİ) 2004/1 (1574) Sayılı Genelge hk.
1
410 MÜLGA (ESKİ) Tapu Sicil Tüzüğü Hk.-2
1
411 MÜLGA (ESKİ) 2004/13(1584) sayılı genelgeye ektir.
1
412 MÜLGA (ESKİ) Demirbaş malzeme talep ve dağıtımı
1
413 MÜLGA (ESKİ) Askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri
1
414 MÜLGA (ESKİ) 2. Nüsha Tapu Kütüklerinin Düzenlenmesi
1
415 MÜLGA (ESKİ) Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İle İlgili Davalarda İzlenecek Yol Hakkında
1
416 MÜLGA (ESKİ) Ön Başvuru Sistemi
1
417 MÜLGA (ESKİ) Personel
1
418 MÜLGA (ESKİ) ormanların tapu siciline tescilinde ve kadastrosunda izlenecek hususlar
1
419 MÜLGA (ESKİ) Tapu Kanununun iptal edilen 35.maddesinin yeniden düzenlenmesi
1
420 MÜLGA (ESKİ) Harcama Yetkilileri Genel Tebliğindeki esaslar çerçevesinde ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler
1
421 MÜLGA (ESKİ) İdaremiz aleyhine adli yargı yerlerinde açılan davaların takibi hakkında ayrıntılı bilgiler
1
422 MÜLGA (ESKİ) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait yerlerin Tescili
1
423 MÜLGA (ESKİ) yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, ülkemizde taşınmaz mal tasarruflarına ilişkin
1
424 MÜLGA (ESKİ) Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılacak her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden Döner Sermaye Ücreti alınmaması
1
425 MÜLGA (ESKİ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Kurulması ve Görevleri
1
426 MÜLGA (ESKİ) Strateji Planlama Ekibi.
1
427 MÜLGA (ESKİ) Geçici görevlendirme yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, Bürokrasinin azaltılması ve yetkinin tabana yaygınlaştırılması prensibi
1
428 MÜLGA (ESKİ) Askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri
1
429 MÜLGA (ESKİ) Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 5366 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile İlgili Yönetmelik. ( 2005/17 sayılı Genelgeye ektir.)
1
430 MÜLGA (ESKİ) Yabancılara ait taşınmaz bilgileri
1
431 MÜLGA (ESKİ) Hizmetlerin Yürütülmesi ve Mükteza istemleri.
1
432 MÜLGA (ESKİ) Öğrenci Stajları
1
433 MÜLGA (ESKİ) Atama Yetkisinin Devri
1
434 MÜLGA (ESKİ) 5578 sayılı Kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
1
435 MÜLGA (ESKİ) Arnavutluk uyrukluların taşınmaz mal edinimi
1
436 MÜLGA (ESKİ) 5578 sayılı Kanun.
1
437 MÜLGA (ESKİ) Kanada uyrukluların taşınmaz
1
438 MÜLGA (ESKİ) Geçici İşçi.
1
439 MÜLGA (ESKİ) Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Uygulaması ve Kontrol Yönergesi (İhaleli, İhalesiz)
1
440 MÜLGA (ESKİ) Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolu Yönergesi.
1
441 MÜLGA (ESKİ) Türk asıllı Yunan uyrukluların taşınmaz mal edinimi
1
442 MÜLGA (ESKİ) 5543 sayılı İskan Kanunu
1
443 MÜLGA (ESKİ) Taşınmaz Araştırma Birimi oluşturulması
1
444 MÜLGA (ESKİ) 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddesine göre yapılan uygulamalarda, uygulamanın altlığı olan imar planına göre oluşan parsellerin, mevcut vasıflarını kendiliğinden kaybederek imar planı ile getirilen kullanım am
1
445 MÜLGA (ESKİ) Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin iptali
1
446 MÜLGA (ESKİ) Üye Sicil Durumu.
1
447 MÜLGA (ESKİ) Tapu Kanunun 35. Maddesindeki iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi ve yabancı yatırımcıların taşınmaz alımına yönelik 36 ıncı madde ihdası
1
448 MÜLGA (ESKİ) Toplu Yapılarda Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tesisine Dair Yönetmelik
1
449 MÜLGA (ESKİ) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve Sınırlı ayni hak edinimi.
1
450 MÜLGA (ESKİ) 1994/5 sayılı genelge eki yönerge
1
451 MÜLGA (ESKİ) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi
1
452 MÜLGA (ESKİ) Atama Yetkisinin Devrinde Değişiklik hk.
1
453 MÜLGA (ESKİ) Geçici Görevlendirme
1
454 MÜLGA (ESKİ) Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödeme Usul ve Esasları.
1
455 MÜLGA (ESKİ) Yerleşim yerleri ve donanımı.
1
456 MÜLGA (ESKİ) Değişiklik işlemleri talepleri
1
457 MÜLGA (ESKİ) Akitli veya Akitsiz İşlemlerde Yetkilendirme
1
458 MÜLGA (ESKİ) 6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastr
1
459 MÜLGA (ESKİ) AŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
1
460 MÜLGA (ESKİ) 4353 Sayılı Kanuna Göre Davaların Takibi
1
461 MÜLGA (ESKİ) yetki devri yapılan şeflik ve yetkili bölgelerde düzenlenmesi gerekli tescil bildirimleri ile aplikasyon ve plan örneklerine ilişkin taleplerin kontrol mühendisinin imzası ile mühürlenmeden karşılanması kararlaştırılmıştı
1
462 MÜLGA (ESKİ) Bölge Müdürlükleri.
1
463 MÜLGA (ESKİ) Sicil Raporları hk.
1
464 MÜLGA (ESKİ) 2009/3 sayılı Genelgeye Ek Genelge (Fazla Çalışma Ücretleri)
1
465 MÜLGA (ESKİ) Cins Değişikliği
1
466 MÜLGA (ESKİ) Ormanların Kadastrosu ve tescili
1
467 MÜLGA (ESKİ) Kontrol Yetkisi
1
468 MÜLGA (ESKİ) Yapı Kooperatiflerinde Tapu İşlemleri.
1
469 MÜLGA (ESKİ) LİHKAB Çalışma Usul ve Esasları
1
470 MÜLGA (ESKİ) MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ HAKKINDA GENELGE
1
471 MÜLGA (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE
1
472 MÜLGA (ESKİ) KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENELGE
1
473 MÜLGA (ESKİ) Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme
1
474 MÜLGA (ESKİ) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi
1
475 MÜLGA (ESKİ) Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödeme Usul ve Esasları.
1
476 MÜLGA (ESKİ) 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulama.
1
477 MÜLGA (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ HAKKINDA GENELGESİ
1
478 MÜLGA (ESKİ) Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri
1
479 MÜLGA (ESKİ) Ormanların kadastrosu ve tescili.
1
480 MÜLGA (ESKİ) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
1
481 MÜLGA (ESKİ) Turizm Tesisi Yapıları
1
482 HACİZ İŞLEMLERİ
1
483 Müşterek Mülkiyete Ait Kira Akdinin Tapuya Şerhi Hk.
1
484 Burhan USTA
1
485 İlk Öğretim ve Eğitim Kanununun tapu İdarelerini İlgilendiren Maddeleri Hk.
1
486 Mülkiyet Hakkını Tahdit Edici Şerhler Hk.
1
487 İpotek Kurulacak Gayrimenkul Borçlunun Kendi Malı Olmadığı Takdirde İstenilen İpotek işlemi Hk.
1
488 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 235/e. Maddesinin uygulaması hk.
1
489 Sahtecilik Olaylarına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler Hk.
1
490 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hk.
1
491 MÜLGA (ESKİ) 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 Maddesinin Değiştirilmesi Hk.
1
492 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Hk.
1
493 Kat Mülkiyeti Kanununa devre mülk hakkı ile ilgili maddeler eklenmesine dair 3227 sayılı kanun
1
494 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikler Hk.
1
495 Miras Payının Devri ve Taksimi Hk.
1
496 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Hk.
1
497 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Uygulama Yönetmeliği Hk.
1
498 775 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Hk.
1
499 Müşterek İpotek, Taksim ve Trampa işlemlerinin Ne Suretle Yapılacağı Hk.
1
500 Tapu Kayıt ve Haritalarının Uygulanma Zorunluluğu Hk.
1

En Etkin Kullanıcılar

# Kullanıcı Adı İletiler
1 Burhan USTA
5
2 Kerem Vahdet
1
3 Emre Utku
1
4 TK-GM
1

En Çok Bakılan Kullanıcı Profilleri

# Kullanıcı Adı Tıklanma
1 Rafal Gdaniec
1
2 TK-GM
1

En Çok Teşekkür Edilen Kullanıcılar

# Kullanıcı Adı Teşekkürler
1 Burhan USTA
1
2 Emre Utku
1

İstatistikler

Kullanıcı Sayısı: 1201 Son Üye: gvkglu gvkglu
İleti Sayısı: 2516 Konu Sayısı: 2514 Bölüm Sayısı: 9 Kategori Sayısı: 80
Bugün Açılan: 0 Dün Açılan: 0 Bugün Yanıtlanan: 0 Dün Yanıtlanan: 0
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.944 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 76

Bu Hafta 1051

Bu Ay 2897

Tümü 464105

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar